Tag Archives: qari hanif jalandhari

Recordings – Aalmi Islahi Ijtima 2012 – Jamia Ashraf Ul Madaris, Karachi

 

Day 1 Majalis

Ashaar – Hazrat Taib Sahab Db
Bayan – Hazrat Mufti Naeem Sahab Db
Ashaar – Maulana Ibrahim Kashmiri Sahab Db
Ashaar – Tere Aashiqo Main Jeena Tere Aashiqo Main Marna
Bayan – Hazrat Maulana Muhammad Zahid Sahab Db – Part 1
Bayan – Hazrat Maulana Muhammad Zahid Sahab Db – Part 2

Day 2 Majalis

Ashaar – Maulana Saeed Ullah Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Hidayatullah Sahab Db
Bayan – Hazrat Mehboob Zakarya Sahab Db
Tilawat e Quran – Maulana Dawood Seedat Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Shafiq Ahmed Bastawi Qasmi Sahab Db
Ashaar – Hazrat Khalid Iqbal Taib Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Mufti Abdur Rauf Sakharvi Sahab Db
Last Bayan after Isha

Day 3 Majalis

Majlis e Zikr after Fajr – Hazrat Maulana Hakeem Muhammad Mazhar Sahab Db
Bayan – Hazrat Shaikh Shamim Sahab Db
Ashaar – Hazrat Maulana Ibrahim Kashmiri Sahab Db
Bayan – Hazrat Feroz Abdullah Memon Sahab DbBayan – Hazrat Maulana Abdullah Barni Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahab Db
Hai Karachi Main Bhi Ek Thana Bhavan – Maulana Ibrahim Kashmiri Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Jaleel Ahmed Akhwan Sahab Db
Ashaar – Hazrat Khalid Iqbal Taib Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Abdul Hameed Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Mufti Ahmed Mumtaz Sahab Db
Bayan – Hazrat Pir Aziz Ur Rahman Hazarvi Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Qari Ahmed Mian Thanvi Sahab Db
Tilawat e Quran – Hazrat Maulana Qari Ahmed Mian Thanvi Sahab Db

Day 4 Majalis

Ashaar – Hazrat Sarwat Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Dawood Siraj Sahab Db
Ashaar – Hazrat Maulana Sufyan Sahab Db
Bayan – Hazrat Syed Salman Nadwi Sahab Db
Ashaar – Hazrat Maulana Abdur Rahman Memon Sahab Db
Bayan – Qari Hanif Jalandhari Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Yahya Madni Sahab Db
Bayan – Hazrat Dr. Abdur Razzaq Iskandar Sahab Db
Bayan Recording – Aarif Billah Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab Db
Bayan – Hazrat Maulana Mufti Muhammad Rafi Usmani Sahab Db
Iktitatmi Dua – Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Mazhar Sahab Db